Rok szkolny 2008/2009


• 1.09. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009; udział w uroczystościach miejskich z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej
• 11.09. udział przedstawicieli szkoły w Salonie Maturzystów (m.in. spotkanie z podsekretarzem stanu w MEN i dyrektorem OKE)
• 15.09. posiedzenie rady pedagogicznej Zespołu Szkół w Łobzie
• 17 i 19.09. udział dyrekcji, pocztu sztandarowego i reprezentacji uczniów w uroczystościach Związku Sybiraków
• 17.09. spotkanie dyrektora z rodzicami uczniów (omówienie wyników egzaminów odbytych w 2008 r., procedur przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2009 r. i zmian w 2010 r., spraw bieżących szkoły), wywiadówki klasowe; powołanie nowej Rady Rodziców
• 18.09. przedstawienie przez dyrektora szkoły procedur egzaminów maturalnych, obowiązujących w roku 2009, uczniom klas III LO i LP oraz procedur egzaminów zawodowych uczniom klas II i III ZSZ
• 20.09. udział szkoły w akcji „Sprzątanie Świata"
• 25.09. Ślubowanie klas I LO, TZ i ZSZ
• 26.09. upamiętnienie w szkole Europejskiego Dnia Języków Obcych
• 25.09. przystąpienie do programu PUP „Szkolna Służba Porządkowa”
• 28.09. udział szkolnych wolontariuszy w „Święcie Radości”
• 11.10. udział w obchodach Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej w Radowie Małym oraz w Spotkaniach Historycznych „Sydonia 2008”; prezentacja prac uczniów nt. „Historia mojej rodziny związana jest z Ziemią Łobeską”
• 13.10. próbny alarm przeciwpożarowy zorganizowany z pomocą Powiatowej Straży Pożarnej w Łobzie
• 13.10. rozpoczęcie pracy w szkole przez psychologa
• 14.10. DEN w szkole zorganizowany przez Samorząd Uczniowski (godziny wychowawcze, apel, wręczenie nagród nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym, spotkanie przy kawie z byłymi pracownikami szkoły, wyjazd na spektakl do Teatru Polskiego w Szczecinie)
• 15.10. pierwszy mecz męskiej drużyny siatkarskiej w lidze wojewódzkiej – op. M. Ćwikła
• 16 – 19.10. Wycieczka międzyklasowa do Krakowa, Wieliczki i Oświęcimia – org. Z. Szymanek
• 22-23.10. szkolna akcja „Jedz zdrowo, żyj zdrowo” (dzień owocowo-warzywny i dzień sałatkowy)
• 23.10. rozpoczęcie prac remontowych nawierzchni przed wejściem do budynku szkolnego (zakończono 31.10.)
• 24.10. przekazanie ławek i krzeseł (po wymianie wyposażenia gabinetów na nowe) do świetlicy w Mieszewie
• 27.10. akcja szkolna z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych (czytamy poezję, ekspozycja)
• 27 – 31.10. akcja zbierania książek dla Domu Dziecka w Łobzie (lektury, słowniki, encyklopedie), przekazanie darów dyrektorowi Domu Dziecka (3.11.) – op. B. Król, J. Nikołajczyk
• 28.10. warsztaty profilaktyczne dla uczniów prowadzone przez specjalistów
• 30.10. spotkanie RSU z dyrektorem szkoły nt. bieżących spraw szkoły, planów na kolejne miesiące)
• 3. 11. udział uczniów, nauczycieli i dyrektora w Zaduszkach Archiwistycznych w Strzmielach
• 4.11. udział uczniów i rodziców oraz dyrektora w uroczystości wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów najlepszym uczniom woj. zachodniopomorskiego
• 4.11. przekazanie przez p. T. Barańskiego (najstarszy rocznik absolwentów LO) fotografii do archiwalnych zbiorów ZS
• 7.11. uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości
• 11.11. udział uczniów i dyrektora w miejskich uroczystościach upamiętniających 90. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę
• 14.11. uruchomienie monitoringu wizyjnego w szkole
• 18.11. szkoleniowa rada pedagogiczna nt. „Projekt edukacyjny”
• 19.11. udział dyrektora w spotkaniu samokształceniowym dyrektorów, organizowanym przez KO (Nowogard)
• 20.11. szkolna akcja „Rzuć palenie”
• XI udział w akcji „Pomóżmy kasztanowcom” – op. W. Wyszyńska
• 25.11. wybory nowej Rady Samorządu Uczniowskiego
• 26 – 28.11. próbna matura z „OPERONEM”
• 26.11. wycieczka edukacyjna do Szczecina (teatr, musical) – op. D. Kotwicka, J. Nikołajczyk
• 29.11. akcja środowiskowa wolontariatu „Tornister z Mikołajem”
• 28 – 30.11. udział nauczycielki i uczniów w warsztatach z przedsiębiorczości w Mielnie
• 28.11. udział dyrektora szkoły w Andrzejkach organizowanych przez wychowanków OHP w Łobzie
• 1.12. Dzień Walki z AIDS w szkole
• 3.12. wycięcie suchych lip od ul. Kwiatowej
• 4.12. przekazanie przez kl. III a LP prezentów mikołajkowych do Domu Dziecka
• 5.12. upamiętnienie Dnia Wolontariusza w szkole
• 5.12. spotkanie kl. III b LO z dziećmi z Domu Dziecka w Łobzie – przekazanie prezentów, zabawa
• 8.12. podsumowanie przez RSU akcji „Góra grosza” (zebraliśmy 500,00 zł)
• 9.12. przyjęcie w szkole uczestników konferencji szkoleniowej „Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna...” (prow. D. Rybarska – Jarosz); przygotowanie wystaw, ekspozycji obrazujących pracę naszej szkoły
• 10.12. Dzień Praw Człowieka w szkole
• 11 – 15.12. wizytacja kompleksowa szkoły przeprowadzona przez KO w Szczecinie
• 15.12. posiedzenie rady pedagogicznej poświęconej klasyfikacji uczniów klas III LO i LP
• 16.12. Mikołaj dla dzieci pracowników Zespołu Szkół (paczki, zabawy, poczęstunek)
• 17.12. spotkanie dyrektora i wychowawców z rodzicami uczniów klas III LO i LP (wystąpienie psychologa z PPP nt. netoholizmu, przyczyn, skutków i sposobów radzenia sobie z tym uzależnieniem)
• 18.12. kiermasz stroików świątecznych
• 19.12. Wigilia w szkole (wigilie klasowe, ogólnoszkolne spotkanie uczniów i nauczycieli przy choince, występ uczniów; spotkanie pracowników ZS przy stole wigilijnym)
• 19.12. zakończenie akcji wolontariatu szkolnego „Tornister z Mikołajem” – przekazanie paczek dzieciom z Bełczny
• 22.12.2008 r. – 2.01.2009 r. – przerwa świąteczna
• 6 – 16.01. przeprowadzenie eliminacji rejonowych 8 konkursów przedmiotowych dla gimnazjalistów
• 9 – 14.01. próbny egzamin maturalny dla klas III LO i LP (CKE)
• 9.01. próbny egzamin maturalny z matematyki dla klas II LO (CKE)
• 13.01. Dzień Wegetarianina w szkole (degustacja sałatek, prezentacja przepisów na potrawy wegetariańskie, informacje o pozytywnych i negatywnych stronach wegetarianizmu)
• 15.01. Szkolny Festiwal Piosenki Ekologicznej (LOP)
• 15.01. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nasza Szkoła”
• 17.01. Studniówka
• 19 – 30.01. ferie zimowe (zajęcia kół przedmiotowych i inne, remont gabinetu medycznego i przedsionka od dziedzińca)
• 31.01. udział w uroczystości wręczenia Nagród Specjalnych Starosty za 2008 rok (oprawa artystyczna)
• 9.02. rada pedagogiczna – klasyfikacja klas I-II LO, TZ i kl. I-III ZSZ
• 11.02. spotkanie dyrektora z rodzicami uczniów, wystąpienie psychologa z PPP w Łobzie i psychologa szkolnego, wywiadówki z wychowawcami
• 14.02. udział w II Gali Sportu – spotkania z olimpijczykami, nagrodzenie najlepszych sportowców Powiatu Łobeskiego
• 24.02. udział dyrektora i wicedyrektorów w szkoleniu OKE na temat procedur maturalnych 2009
• 27.02. spotkanie integracyjne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
• 27.02. impreza integracyjna grona pedagogicznego i niepedagogicznego
• 6-8.02. udział 8 nauczycieli w warsztatach na temat „Pozyskiwania środków z funduszy UE” – CEN Koszalin
• 9.03. zatrudnienie pedagoga szkolnego – p. Małgorzaty Drozdy
• 12.03. wizyta dziennikarzy „Kuriera Szczecińskiego” w szkole; warsztaty z redakcją gazet szkolnych
• 12.03. warsztaty dla wolontariuszy szkolnych prowadzone przez p. Ewelinę Wołoszyk ze Stowarzyszenia „Politem” w Szczecinie (idea wolontariatu, akty prawne, formy działalności)
• 13.03. spotkanie policjanta PKP (R. Kazienki) z uczniami klasy 1 b ZSZ
• 14.03. wyjazd grona pedagogicznego i pracowników niepedagogicznych do Opery na Zamku na spektakl
• 16.03. rozpoczęcie remontu kapitalnego gabinetu językowego nr 48 (cyklinowanie, wymiana oświetlenia, szlifowanie ścian, malowanie)
• 17.03. udział uczniów w eliminacjach powiatowych OKR
• 19.03. przeprowadzenie konkursu „Kangur Matematyczny”
• 20.03. Dzień Samorządności Szkolnej (lekcje wg pomysłów uczniów, apel „Szkoła to film”, Turniej Futsalu w Hali Sportowo-Widowiskowej z pokazami uczniów i konkursami)
• 23.04. warsztaty dziennikarskie prowadzone w szkole przez dziennikarzy „Kuriera Szczecińskiego” w ramach programu fundacji „Nowe Media” pn. Młodzieżowa Akcja Multimedialna (udział dwóch 16 – osobowych grup)
• 23 – 27.03. Tydzień Patrona Szkoły (konkurs na prezentację multimedialną o T. Kościuszce, wystawa poświęcona zainteresowaniom uczniów i nauczycieli, lekcje wychowawcze w kl. I o Patronie i historii szkoły, apel, warta honorowa przy tablicy poświęconej T. Kościuszce)
• 23 – 27.03. lekcje wychowawcze z pedagogiem ds. zawodoznawczych PPP w Łobzie
• 25.03. spotkania uczniów z terapeutami uzależnień „Alkohol i narkotyki w odniesieniu do predyspozycji psychicznych młodzieży” (Leszek Korzeniecki, Adam Sokół)
• 26.03. rada pedagogiczna szkoleniowa nt. zapobiegania uzależnieniom uczniów – prowadzący: Leszek Korzeniecki
• 31.03. spotkanie dyrektora szkoły z gimnazjalistami w Węgorzynie nt. rekrutacji do ZS w Łobzie
• 1 – 3.04. rekolekcje wielkopostne
• 1.04. udział nauczycielki matematyki w konferencji „Matura z matematyki w 2010 r.” organizowanej przez OKE w Poznaniu
• 2.04. Dzień Otwarty Szkoły (spotkanie z dyrektorem, prezentacje przygotowane przez zespoły przedmiotowe, zajęcia w gabinetach i pracowniach, zwiedzanie budynku szkoły)
• 2.04. II Międzyszkolny Konkurs Astronomiczno – Geograficzny
• 3.04. szkoleniowa rada pedagogiczna: „Jak uczyć uczniów uczenia się” (CEN w Koszalinie), „Zadania Rady Pedagogicznej w realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie” (koordynator wojewódzki programu)
• 6 – 8.04. Tydzień Zdrowia w szkole (m.in. spotkanie z dyrektorem SANEPID-u nt. profilaktyki sepsy, pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu strażaków z Powiatowej Straży Pożarnej w Łobzie, lekcje, prezentacje, konkursy dotyczące zdrowego trybu życia)
• 8.04. Wieczór z pisanką (uczenie się wykonywania pisanek różnymi technikami, wykonywanie stroików świątecznych, poznawanie tradycji domowych) – udział uczniów ze szkoły, dzieci, osób wykonujących pisanki
• 9 – 14.04. przerwa świąteczna
• 16.04. spotkania uczniów z z – cą komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Łobzie
• 20.04. diagnoza KO dotycząca znajomości Praw Człowieka w kl. 2 a ZSZ
• 20.04. wyjazd uczniów na wycieczkę do Stralsundu (Niemcy)
• 21.04. udział uczniów w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych (Irlandia) w Resku
• 21.04. rada pedagogiczna klasyfikacyjna – kl. III LO i LP
• 23.04. Światowy Dzień Ziemi w szkole
• 23.04. spotkanie dyrektora ZS z uczniami kl. III Gimnazjum w Resku
• 24.04. Pożegnanie absolwentów LO i LP
• 27.04. spotkanie wicedyrektora ZS z uczniami kl. III Gimnazjum w Ińsku
• 29.04. wizyta inspektorów Urzędu Celnego w Szczecinie z psem Betty – prezentacja umiejętności psa w zakresie poszukiwania substancji uzależniających, informacja o pracy celników
• 1.05. udział przedstawicieli szkoły w miejskich uroczystościach z okazji Święta Pracy
• 3.05. udział przedstawicieli szkoły w miejskich uroczystościach z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja
• 4 – 21.05. egzaminy maturalne
• 12.05. udział społeczności szkolnej w uroczystościach pogrzebowych zmarłej 8 maja nauczycielki biologii, Pani Wiesławy Wyszyńskiej
• 26.05. diagnoza z matematyki przeprowadzona przez KO w Szczecinie – uczniowie kl. II LO
• 28.05. udział uczniów i nauczyciela w Sesji Historycznej w Resku
• 29.05. zorganizowanie w szkole wspólnego posiedzenia Konwentu Starostów i Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z udziałem Ministra i przedstawicieli UM i UW w Szczecinie
• 1.06. udział dyrektorów i egzaminatorów w szkoleniu OKE w zakresie procedur egzaminów zawodowych
• 2.06. szkolne wybory do Europarlamentu w ramach akcji CEO „Młodzi glosują” – op. K. Chojnacki
• 3.06. próbny egzamin maturalny z matematyki dla kl. I LO i TZ, organizowany przez ZCDN w Szczecinie
• 4.06. apel szkolny poświęcony 20. rocznicy upadku komunizmu
• 4.06. uroczysta sesja Rady Powiatu w szkole upamiętniająca 20. rocznicę upadku komunizmu; przygotowanie przez uczniów i nauczycieli montażu poetycko – muzycznego pt. „Droga do wolności”
• 6.06. udział uczniów i nauczycieli w podsumowaniu Amatorskiego Ruchu Artystycznego
• 8.06. rada pedagogiczna klasyfikacyjna – uczniowie kończący ZSZ
• 10.06. uroczysty apel z okazji pożegnania absolwentów ZSZ
• 10.06. Festiwal Nauki w szkole (wykonywanie doświadczeń, quiz wiedzy ogólnej, prezentacja dokonań naukowych w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych, prezentacje uczniów dotyczące historii muzyki i tańca; spotkania z przedszkolakami i uczniami łobeskich szkół podstawowych – wykonywanie doświadczeń, lekcje fizyki i chemii)
• 15.06. pisemny egzamin zawodowy dla uczniów ZSZ
• 16.06. rada pedagogiczna klasyfikacyjna – kl. I – II
• 19.06. uroczyste zakończenie roku szkolnego 2008/2009 (apel, rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły, ognisko)
· 30.06. wręczenie przez dyrektora szkoły świadectw maturalnych absolwentom LO i LP
· 7.08. zakończenie remontu biblioteki szkolnej
· 17 – 23.08. pobyt młodzieży ZS na duńskiej wyspie Bornholm
· 25.08. poprawkowy egzamin maturalny
· 28.09. wręczenie absolwentom ZSZ dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
· 26 – 28.08. III Zjazd Absolwentów Weteranów 1945 – 1963
· 28.08. rada pedagogiczna poświęcona organizacji roku szkolnego 2009/2010

 

    Udział uczniów w olimpiadach, konkursach, zawodach w roku szkolnym 2008/2009:

 Uzyskanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów przez M. Buryja (LO) i K. Derucką (LP)
 6.09. IV miejsce M. Buryja w XXV Mistrzostwach Polski Formacji Tanecznych w Kraśniku (kat. styl standardowy)
 7.10. I miejsce dziewcząt i chłopców w Mistrzostwach Powiatu Łobeskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych Szkół Ponadgimnazjalnych
 22.10. udział w zawodach Mistrzostwach Województwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie
 25.10. udział uczniów (A. Jesionek, D. Turkowska, M. Buryj) w II Zachodniopomorskim Konkursie Recytatorskim „O Złotą Lirę K. Ujejskiego” w Świdwinie – op. A. Chuchro
 3.10. Nagroda Specjalna Archiwum Państwowego w Szczecinie dla Dominiki Turkowskiej i jedna z 3 nagród dla Pauliny Okrasy w konkursie literackim „Historia mojej rodziny związana jest z Ziemią Łobeską” – op.
R. Krzęćko
 Udział Pauliny Frączak (II a) w II etapie (pisemnym) Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – op. A. Boguszewska Wąsowicz
 Zgłoszenie uczniów do olimpiad przedmiotowych: Literatury i Języka Polskiego, Biologicznej, Geograficznej i Nautologicznej, Wiedzy o Unii Europejskiej, Języka Niemieckiego, Historycznej
 Przeprowadzenie eliminacji szkolnych konkursów: Jersz (j. niemiecki), Oxford (matematyka) – org. M. Wojciechowska, M. Parzygnat
 27.11. I miejsce w województwie szkolnego koła LOP (po raz trzeci z rzędu) w konkursie na „Najaktywniejsze Koło LOP w roku szkolnym 2007/2008” w kat. szkół ponadgimnazjalnych (op. W. Wyszyńska)
 2.12. II miejsce Damiana Mościckiego i III miejsce Karoliny Góreckiej w Ekologicznym Konkursie Fotograficznym „Pomorski Zwierzyniec” organizowanym przez Drawski i Iński Park Krajobrazowy w Złocieńcu– op. B. Kordyl
 5.12. IV miejsce w województwie Małgorzaty Horbacz i VIII miejsce Katarzyny Banackiej w ogólnopolskim konkursie „DEUTSCHFREUND 2008” – op. M. Wojciechowska
 6.12. VI miejsce zespołu w Wojewódzkiej Olimpiadzie Ekologicznej w Barzkowicach (Marlena Baziuk, Monika Macińska) – op. W. Wyszyńska; nagrody dla szkoły: DVD, albumy przyrodnicze, foliogramy
 15.12. V miejsce w finale Wojewódzkiej Licealiady w Szachach drużynowych dziewcząt i chłopców w Kołobrzegu (Martyna Zieniuk, Patryk Soroczyński, Robert Olejnik, Jędrzej Sola) – op. E. Łukasik
 19.12. III miejsce Karoliny Szpyruk w Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych w Ińsku – op. B. Kordyl
 14.01. I miejsce Kaliny Zielińskiej, II miejsce Magdaleny Rutkowskiej i III miejsce Karoliny Szpyruk w II Powiatowym Festiwalu Kolęd I Pastorałek w Węgorzynie – op. B. Kordyl
 16.01. II miejsce Magdaleny Rutkowskiej i wyróżnienie Kaliny Zielińskiej w Konkursie Kolęd i Pastorałek w Reczu – op. B. Kordyl
 26–27.02. udział uczniów w konkursach ogłoszonych przez Wyższą Szkołę Techniczno – Ekonomiczną w Szczecinie: „Multimedia w społeczeństwie informatycznym” (41 osób) i „Co wiem o Unii Europejskiej?” (54 osoby) – org. B. Król, K. Chojnacki
 6.03. I miejsce Marka Ciechańskiego, II miejsce Bartka Bednarczyka i III miejsce Damiana Mościckiego w gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” (wszyscy zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych) – op. B. Kordyl
 8.03. I miejsce drużyny (Ewelina Jasińska, Kasper Pawluk, Wojciech Rogalski) w Powiatowych Finałach Konkursu „Polacy na olimpijskich szlakach” – op. B. Kordyl
 11.03., 21.03., 4.04. zdobycie tytułu laureatek Przeglądu Muzycznych Zespołów Estradowych i Solistów (eliminacje miejsko-gminne i powiatowe) przez Agnieszkę Bławzdziewicz, Aleksandrę Karmowską, Kalinę Zielińskąi Magdalenę Rutkowską – op. B. Kordyl
 13.03. VII miejsce A. Jesionek, VIII – M. Majchrzak, XI – K. Adamów, XIV – K. Piróg w finale I Archidiecezjalnego Konkursu Papieskiego dla szkół ponadgimnazjalnych „Poznajemy dokumenty Ojca Świetego Jana Pawła II – Evangelium Vitae” – op. ks. P. Szubert
 13.03. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Łobeskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Siatkowej Dziewcząt – op. E. Łukasik
 13.03. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Łobeskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Siatkowej Chłopców – op. M. Ćwikła
 17.03. zdobycie tytułów laureatek OKR (eliminacje powiatowe) przez Dorotę Skomorokiewicz i Natalię Piątek oraz wyróżnienia przez Martynę Zieniuk – op. A. Boguszewska-Wąsowicz, D. Kotwicka
 18.03. I miejsce drużyny w powiatowym konkursie „Polacy na olimpijskich szlakach” (Ewelina Jasińska, Kasper Pawluk, Wojciech Rogalski) – op. B. Kordyl
 18.03. V miejsce w Zawodach Regionalnych Wojewódzkiej Licealiady w Tenisie Stołowym Drużynowym Chłopców (Adrian Kamiński, Krzysztof Świergal, Paweł Wojciechowski) – op. E. Łukasik
 18.03. V miejsce w Zawodach Regionalnych Wojewódzkiej Licealiady w Tenisie Stołowym Drużynowym Dziewcząt (Kamila Pieńczakowska, Alicja Jesionek, Alicja Mrozek) – op. E. Łukasik
 21.03. II miejsce w powiecie Dominiki Turkowskiej i udział w eliminacjach wojewódzkich Okręgowej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK – op. J. Abramowska
 27.03. udział 18 osób w konkursach językowych (niemieckiego i angielskiego) organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową w Szczecinie – op. B. Smolska – Nazarek, A. Rutkowska
 27.03. udział uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza” (Karolina Szpyruk, Małgorzata Horbacz, Marta Wysocka, Elwira Lipko, Ewa Kałużna) – op. B. Kordyl
 28.03. XVI miejsce zespołu na 26 sklasyfikowanych szkół (Marek Ciechański kl. I, Damian Mościcki kl. II, Maciej Buryj kl. II, Paweł Przepiórka kl. III) w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym w Szczecinie – op. M. Parzygnat
 30.03. IV miejsce w Zawodach Regionalnych Wojewódzkiej Licealiady w Koszykówce Dziewcząt – op. M. Włodarz
 2.04. pięć pierwszych miejsc uczniów ZS w II Międzyszkolnym Konkursie Geograficzno – Astronomicznym – op. M. Łukasik
 4.04. wyróżnienia dla Natalii Piątek i D. Skomorokiewicz w półfinałach wojewódzkich 54. OKR – op. D. Kotwicka, A. Boguszewska - Wąsowicz
 4.04. I miejsce drużyny nauczycieli w V Mistrzostwach Łobza Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Piłce Siatkowej
 5.04. udział uczniów w konkursie literackim organizowanym z okazji Łobeskiej Baby Wielkanocnej – op. A. Boguszewska Wąsowicz, A. Chuchro, D. Kotwicka; I miejsce Barbary Macińskiej w konkursie „Tradycje i zwyczaje wielkanocne w mojej rodzinie” – op. A. Boguszewska – Wąsowicz
 7.04. I miejsce Damiana Mościckiego, II miejsce Marka Ciechańskiego i III miejsce Bartłomieja Bednarczyka w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” (kwalifikacja wszystkich do konkursu wojewódzkiego; VIII miejsce w województwie Marka Ciechańskiego) – op. B. Kordyl
 7.04. I miejsce zespołu teatralnego i nagroda dla najlepszego aktora dla Macieja Buryja w VI Przeglądzie Małych Form Teatralnych (Dominika Turkowska, Alicja Jesionek, Maciej Buryj) – op. A. Chuchro
 17.04. udział 21 uczniów z klas I i II w konkursie biologicznym Oxford – op. J. Abramowska, W. Wyszyńska
 17.04. udział 37 uczniów w Matematycznych Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży „Kwadratura Koła” (najlepsi nagrodzeni: Marek Ciechański z kl. I - II miejsce w województwie i 78. w kraju, Maciej Buryj z kl. II - I miejsce w województwie i 102. K, Damian Mościcki z kl. II – III miejsce w województwie i 248. K, Przemysław Murawski z kl. III – V miejsce w województwie i 226. K); w mistrzostwach uczestniczyło: kl. I – 2506 uczniów z Polski, kl. II – 2261, kl. III 1487) – op. M. Parzygnat
 XVI miejsce drużyny (na 24 zespoły) w Międzyszkolnych Zawodach matematycznych w Szczecinie – op. M. Parzygnat
 Udział 5 uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza” – op. B. Kordyl, J. Tumanowicz
 17.04. I miejsce Magdaleny Rutkowskiej i III miejsce Agnieszki Bławzdziewicz w VII Międzypowiatowym Konkursie Piosenki i Poezji Angielskiej w Świdwinie w kategorii: PIOSENKA, II miejsce Alicji Jarząbek w tymże konkursie w kategorii: WIERSZ – op. B. Kordyl, R. Jaremko
 17.04. V miejsce w Mistrzostwach Regionu Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Siatkowej Dziewcząt – op. E. Łukasik
 18.04. udział Małgorzaty Biesiekierskiej, Anny Kowalczyk i Poli Krawczak w finale wojewódzkim XXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – op. W. Wyszyńska, J. Abramowska
 20.04. udział 13 uczniów w konkursie historycznym Oxford – op. Z. Szymanek
 21.04. XI miejsce A. Jesionek, XVII – M. Majchrzak, XVIII K. Piróg w XIII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej w Szczecinie – op. ks. P. Szuber
 21.04. I miejsce Alicji Jarząbek w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych (Irlandia) w kat. PREZENTACJA MULTIMEDIALNA, II miejsce Macieja Buryja i Igora Rosińskiego, III miejsce Eweliny Lew w kat. WIEDZA – op. B. Smolska – Nazarek, M. Jaremko, J. Hałka
 29.04. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Łobeskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców – op. B. Kordyl, M. Włodarz
 Zakwalifikowanie się 12 uczniów do wojewódzkiego etapu konkursu j. niemieckiego „Pokaż nam język” – op. A. Rutkowska, M. Wojciechowska
 Udział 21 uczniów w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny 2009” : najlepsze wyniki uzyskali Grzegorz Buczek (kat. 2J) i Damian Mościcki (kat. 1S) – org. M. Parzygnat
 27.05. II miejsce Kamili Pieńczakowskiej, III miejsce Marleny Baziuk, wyróżnienie Agnieszki Bławzdziewicz, Pauliny Okrasy, Justyny Okrasy, Alicji Bobko, Anny Kałużnej w XXII edycji wojewódzkiej konkursu „Mój las” – op. J. Abramowska, J. Abramowska
 27.05. III miejsce w zawodach regionalnych Wojewódzkiej Licealiady w Piłce Nożnej Chłopców – op. M. Włodarz
 2.06. II miejsce w zawodach regionalnych Wojewódzkiej Licealiady w Piłce Nożnej Dziewcząt (V miejsce w województwie) – op. B. Kordyl
 I miejsce w województwie Moniki Macińskiej, wyróżnienia dla M. Buryja i M. Majchrowicza w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „EKO – PLANETA” – op. W. Wyszyńska, J. Abramowska
 16.06. Marek Ciechański laureatem IV stopnia, Maciej Buryj i Damian Mościcki laureatami III stopnia międzynarodowego konkursu matematycznego Test Matematyka Plus Oxford Educational (11. edycja); w konkursie uczestniczyło 31 uczniów ze szkoły – org. M. Parzygnat
 VI miejsce drużyny ZS w Wojewódzkiej Lidze Piłki Siatkowej – op. M. Ćwikła
 Udział 3 uczniów w całorocznym konkursie literackim „Głosu Szczecińskiego” pn. „Zlote Pióro” – op. D. Kotwicka, A. Boguszewska – Wąsowicz
 Zakwalifikowanie się J. Knysza i M. Majchrzak do etapu wojewódzkiego konkursu „Salamandra” – op. J. Abramowska
 Udział 6 uczniów w konkursie literackim „Szlachetne zdrowie w XXI wieku” – op. A. Chuchro
 Udział 94 uczniów w internetowym konkursie „Podstawowe pojęcia ekonomiczne” – op. R. Schmidt

POWRÓT