Lata 1945 - 1997

17 września 1945r. rozpoczęło działalność Państwowe Gimnazjum i Liceum w Łobzie. Do księgi uczniów wpisano pierwszych 99 nazwisk. Prace nad organizacją placówki rozpoczął pierwszy dyrektor szkoły STEFAN TUZ. Kadrę pedagogiczną w pierwszym roku istnienia szkoły stanowili: Zofia Wiśniewska, Zofia Orłowska, Jan Kulik, Henryk Okapiński, Antoni Wojciechowski, Józef Makać, Zbigniew Jakobiszyn, Ignacy Łepkowski, Wiktor Kutkiewicz, Bronisław Stawiński, ks. Franciszek Pochwała. Od początku swej działalności przez 15 kolejnych lat szkoła mieściła się w budynku przy ulicy Kościuszki, posiadała własny internat i skromną bazę. W czerwcu 1946r. IV klasę w zakresie programu gimnazjum ogólnokształcącego ukończyło 8 osób. Byli to: Izabela Baranowska, Halina Byczyńska, Romuald Kozicki, Rudolf Miętus, Józef Przybylski, Maria Kulikowska, Maria Wołkowska, Wiesława Alwasiak.

W roku szkolnym 1946/47 obok działającego 3-letniego gimnazjum zaczęło funkcjonować 2-letnie liceum. Stanowisko dyrektora objął wówczas WACŁAW PANIEWSKI (1946-1949). Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 24 VI 1946r. nowy dyrektor zwracał szczególnie mocno uwagę na wychowanie młodzieży. Między innymi powiedział: „…dobre rezultaty osiąga się przez wspólną i zorganizowaną pracę, do której należy od pierwszej chwili siebie i młodzież wdrażać.” W roku 1947 na terenie szkoły działają organizacje młodzieżowe i koła zainteresowań: I drużyna harcerska im. Stefana Czarnieckiego prowadzona przez H. Koźbiał i K. Kucharskiego, działa też biblioteka szkolna i sklepik uczniowski. Młodzież kl. IV przygotowała spektakle „ Pan Geldhab” A. Fredry i „Grube ryby” M. Bałuckiego, z którymi wyjeżdżała na gościnne występy do Reska, Płotów i Połczyna Zdroju. Pierwszy egzamin maturalny odbył się w lipcu 1947r. Przystąpiło do niego 19 uczniów. Świadectwa dojrzałości liceum ogólnokształcącego otrzymało 12 z nich (świadectwo nr 1 otrzymał Włodzimierz Śledziński – były wicewojewoda szczeciński).

W roku szkolnym 1949/50 dyrektorem szkoły był JÓZEF WOYDYNO. Młodzież aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym szkoły i środowiska. Brała czynny udział w odgruzowywaniu kościoła, oczyszczała ścieżki na górze Rolanda, odbudowywała kort tenisowy, działała w klubie sportowym.

Kolejnym dyrektorem gimnazjum i liceum został FLORIAN KASZUBA (1950-51). Otwarto świetlicę szkolną, zorganizowano dożywianie młodzieży, powstały gabinety: fizyczny, chemiczny i biologiczny.

W latach 1951- 1954 dyrektorem szkoły był WIKTOR KUTKIEWICZ, opiekun kursów Wszechnicy Radiowej. Działalność rozpoczęły: Szkolne Koło Odbudowy Warszawy, koło TPPR, koła przedmiotowe (polonistyczne, matematyczne, chemiczne), koło dekoratorskie, chór.

1 września 1954r. nowym dyrektorem szkoły został DAMIAN CISEK, a w następnym roku stanowisko to objął JERZY GOLEC (1955-57). W roku szkolnym 1957/58 szkołą kierował dyrektor WŁODZIMIERZ MANIK, a od 1958r. ANTONI KLINGER (1958-61). Na terenie zaczęły działać 3 drużyny harcerskie, orkiestra dęta, sekcja akrobatyczna. Koło teatralne wystawiło sztukę „Panna Włościanka” A. Puszkina, a zysk przekazało na konto szkoły. Zorganizowano wycieczkę na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Młodzież skupiona w ZMS wzięła udział w Centralnych Zawodach Walterowskich w Sanoku i zajęła I miejsce w Marszu Szlakiem gen. Świerczewskiego. Szkoła przeżywała szereg reorganizacji, co znajdowało wyraz w jej nazewnictwie. W 1959r. Kurator Okręgu Szkolnego przekształcił ją w Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące, tzw. "12" ("dwunastkę"). Rozpoczęcie roku szkolnego 1960/61 odbyło się 1 września 1960r. w nowym budynku przy ulicy Bieruta. W tym budynku szkoła mieści się do dzisiaj, zmieniła się tylko nazwa ulicy – Niepodległości 54. Jak na ówczesne czasy była to szkoła nowoczesna, przestronna, posiadała aulę, salę gimnastyczną, duże i funkcjonalne gabinety przedmiotowe, hole oraz mieszkania dla nauczycieli. Przez 6 lat, od 1959 do 1965r., w gmachu liceum swoją siedzibę miała Zasadnicza Szkoła Handlowa. W 1965r. uruchomiono Technikum Ekonomiczne przemianowane w późniejszym okresie na Liceum Ekonomiczne. „Wielka odnowa życia, jaką przyniósł ze sobą polski Październik 1956r., nie ominęła również szkoły. Twórcze przemiany w szkole obejmują zarówno treści jak i metody nauczania. Poszukuje się nowych rozwiązań, sięga do tradycji po stare wypróbowane, zapomniane lub zarzucone metody wychowawcze. Jedną z takich metod wychowawczych była spółdzielczość uczniowska” – tak powiedziała opiekunka Spółdzielni Uczniowskiej K. MAZUREK na pierwszym zebraniu 8.10. 1960r. Rok później spółdzielnia w ogólnopolskim konkursie zajęła I miejsce. W roku 1961 odbyła się ważna uroczystość - wręczenie szkole sztandaru. Poczet sztandarowy tworzyli uczniowie: Irena Szedziwiec, Walentyna Sawicka i Edward Daszkiewicz. Uroczystość odbyła się w MDK.

W 1961r. na stanowisku dyrektora powołany został BRONISŁAW POŁETEK. Funkcję tę pełnił do 1970r. Dyrektor zespolił nowe grono pedagogiczne, zapalił je do ofiarnej pracy dla dobra szkoły i młodzieży. Rozwinęła się samorządność, reprezentowana przez władzę Samorządu Uczniowskiego. Koło teatralne bierze udział w „Żakinadzie szczecińskiej”, a sportowcy odnoszą sukcesy na zawodach ogólnopolskich i za granicą (R. Puzrewski – mistrz Polski juniorów w rzucie oszczepem, L. Kolada – brązowy medalista mistrzostw Polski juniorów w rzucie dyskiem, E. Daszkiewicz również w rzucie dyskiem). Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było nadanie Liceum w Łobzie imienia Tadeusza Kościuszki. Od 27 września 1966 r. nazwa brzmiała: Państwowe Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki.

Dyrektorem o najdłuższym do tej pory stażu w kierowaniu "ogólniakiem" był WOJCIECH BAJEROWICZ. (1970-86), znany i ceniony w środowisku szczecińskim pedagog, poeta, literat, a po odejściu na emeryturę redaktor miesięcznika „Łobeziak”. Przez 16 lat sprawnie i z zaangażowaniem zarządzał placówką. Od 1 września 1976r. Państwowe Liceum Ogólnokształcące w Łobzie, na podstawie zarządzenia Kuratorium Szczecińskiego, zostało przemianowane na Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki, który objął: Liceum Ogólnokształcące dzienne, Liceum dla Pracujących i Zasadniczą Szkołę Zawodową. Do dziś nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki.

Nie sposób pominąć roli klas dla pracujących, których funkcjonowanie było konieczne w ówczesnych warunkach społecznych. Liceum dla Pracujących w latach 1957-62 było kuźnią kadry kierowniczej dla ówczesnego powiatu łobeskiego. W latach 1963-70 stanowiło filię Liceum dla Pracujących w Stargardzie Szczecińskim a w 1971r. przekształcono je w jednostkę samodzielną. Nieocenione zasługi dla rozwoju tej formy oświaty wniosła dyrektor Ludwika Guriew.

Od początku funkcjonowania szkoły średniej w Łobzie istniał również internat dla młodzieży dojeżdżającej. W 1945r. przy Gimnazjum i Liceum utworzono internat przy ulicy Bieruta. Warunki lokalowe i sanitarne były trudne, dlatego władze lokalne zdecydowały o zaadaptowaniu budynku po Banku Spółdzielczym przy ulicy Konopnickiej na internat dla młodzieży uczącej się w szkole średniej. W tym budynku, przejętym w 2004r. przez Łobeskie Centrum Turystyki, placówka mieści się do dzisiaj. Przy organizacji internatu, szczególnie w pierwszym etapie jego tworzenia, duże zasługi miała Ludwika Krawczyk. Następnie funkcję kierownika placówki sprawowali: Emilia Rusin, Jan Knasiak, Stefan Hołowicki, Iwona Guzowska, Wanda Konecka. Od 1979r. do chwili odejścia na emeryturę (w 2004r.)kierownikiem internatu była Teresa Cwynar.

W okresie tym wśród wielu organizacji młodzieżowych, działających na terenie szkoły, szczególnie wyróżniało się harcerstwo. Opiekunem był nauczyciel chemii - harcmistrz Józef Skwara. Szczep harcerski imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przy LO organizował akcje letnie i zimowe w Międzywodziu, Juszczynie k. Makowa Podhalańskiego, zaciągał warty honorowe, organizował spotkania z kombatantami i innymi ciekawymi ludźmi. W 1984r. powołano I Harcerską Drużynę Turystyczną im. Edmunda Strzeleckiego, której druzynowym został Henryk Musiał. Uroczystości szkolne uświetniały popisy chóru prowadzonego przez Andrzeja Mielczarka. Chór był oklaskiwany podczas I Zjazdu Absolwentów w 1985r.

Od 1 września 1986r. do 31 sierpnia 1997r. Zespołem Szkół kierował LUCJAN KUŁAKOWSKI. Podczas jego kadencji zaadaptowano na siedzibę ZSZ budynek po byłej PZPR. Bliskie położenie trzech budynków: LO, ZSZ i internatu pozwoliło na lepszą pracę całego Zespołu Szkół. W 1991r. zorganizowano II Zjazd Absolwentów. Z inicjatywy dyrektora, przy dużym poparciu Rady Pedagogicznej i rodziców, szkoła otrzymała w 1993r. nowy sztandar, poświęcony przez ks. kanonika Wacława Pławskiego. Słowa Tadeusza Kościuszki umieszczone na sztandarze brzmią: „…doskonalić siebie samego i innych nie zapominay”. Dużo pracy poświęcono na rozbudowę bazy sportowej: powstała sauna i siłownia. W 1992r. zostaliśmy laureatem ogólnopolskiego konkursu MEN „Zróbmy to sami”. W 1996r. szkoła obchodziła wspaniały jubileusz - 50-lecie swojego funkcjonowania.

Na przestrzeni ponad półwiecznej historii wielokrotnie uczniowie liceum dawali swej Alma Mater powody do dumy. Na czoło wysuwają się sukcesy dydaktyczne, a najważniejsze z nich to udział uczniów w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu centralnym:

Ø       w Olimpiadzie Biologicznej (Krzysztof Kubacki, Wojciech Guzowski, Marta Machało, Milena Muszyńska)

Ø       w Olimpiadzie Chemicznej (Grzegorz Bajerowicz, Dariusz Możejko)

Ø       w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego (Bogdan Zdanowicz)

Ø       w Olimpiadzie Astronomicznej (Ryszard Biernikowicz)

Ø       w Olimpiadzie Języka Rosyjskiego (Irena Wydronek).

Uczniowie odnosili także sukcesy na niwie sportowej. W tej dziedzinie historia naszej szkoły jest bardzo bogata. Kroniki potwierdzają, iż w Powiatowych Biegach Narodowych 5 kwietnia 1951r. zwycięzcami zostali nasi uczniowie: Ryszard Pokomeda i Janina Paprocka. Następne lata to pasmo osiągnięć młodych lekkoatletów. Oto bohaterowie boisk i stadionów: Kazimierz Mroczkowski, Józef Opuchlik, Ryszard Puzyrewski (reprezentant Polski), Leszek Kolada, Edward Daszkiewicz, rodzeństwo Czesław i Krystyna Kurkiańcowie (reprezentanci Polski), Ewa Soroko, siostry Bożena i Elżbieta Lisik, Monika Brona, Anna Łabaziewicz, Marcin Orzechowski, Artur Mazurek. Wiele radości sprawiły młode koszykarki, które w 1976r. zdobyły I miejsce w województwie, a IV w mistrzostwach Polski juniorek. Medale z zawodów konnych w kraju i za granicą przywozili jeźdźcy  – Marek Markiewicz i Remigiusz Wierzbowski.

Rok szkolny 1997/98 przyniósł powołanie na dyrektora Zespołu Szkół Pani JOLANTY MANOWIEC. Po raz pierwszy dyrektorem została kobieta.

POWRÓT